HomeSoftware lab ❱ Blockchain databewijs

Blockchain databewijs

Blockchain databewijs

We werken aan een webservice voor het tijdstempelen van data in een blockchain (bitcoin netwerk).

Hoe bewijs je dat een document, bestand of andere data bestaat? En hoe bewijs je dat de data in deze vorm al een week, maand of jaar láng bestaat? Een relevante vraag voor iedereen die het bestaan van gegevens met terugwerkende kracht moet kunnen bewijzen, bijvoorbeeld bij audits, overeenkomsten, privacykwesties of auteurs- en eigendomsrechten.

Een mogelijke oplossing is hashing, waarmee je een unieke vingerafdruk van de data samen met een tijdstempel bewaart. De vraag is dan hoe je een onafhankelijk en niet-aanpasbaar tijdstempel verkrijgt. Dit zijn bij uitstek eigenschappen van een blockchain: niemand beheert de data, en niemand kan de data veranderen.

De service wordt geïntegreerd in ons webdb database platform voor het vastleggen van een data audit trail.