HomeOver ❱ Software strategie

Software planning

Software strategie

Een goed opgestelde software strategie valideert je business case, schept prioriteit en maakt doorlooptijd, benodigde resources en budget van je project voorspelbaar.

"Wat kost het om dit te maken?"

Dit is een hele logische vraag waar vrijwel ieder software project mee begint. En natuurlijk is deze vraag (in een van-tot bandbreedte) vooraf te beantwoorden. Maar wij raden je aan om eerst een stap terug te doen; want wat je eenmalig betaalt voor de ontwikkeling is maar één deel van het plaatje. Het totale plaatje bevat de totale lange-termijn investering in geld, tijd en resources.

Het is verleidelijk om software te zien als een eenmalig en kortdurend project: je laat het maken en dan is het klaar. Maar in werkelijkheid zijn er maar heel weinig projecten die zo verlopen. In vrijwel alle gevallen ga je na de eerste release, de software optimaliseren: je ontvangt feedback van gebruikers, krijgt nieuwe inzichten en de wereld waarin de software leeft, verandert.

Voordat je een lange-termijn investering aangaat, wil je als ondernemer een aantal dingen natuurlijk precies weten, zoals:

  • Wat is de primaire doelstelling van het project?
  • Met welk resultaat beschouw ik het geslaagd?
  • Welke resources moet ik zelf vrijmaken?
  • Wat is het budget voor de ontwikkeling van de eerste versie (het MVP)?
  • Wat is het (bijvoorbeeld jaarlijks) budget voor de optimalisatie?
  • Welke technische strategie (platform, technologie) past het best bij mijn budget?

Tijdens de software strategie fase helpen wij je deze vragen te beantwoorden. Het resultaat is een software plan met een uitwerking van je business case (doelstellingen, opbrengsten, terugverdientijd en haalbaarheid), een globale feature roadmap, de best passende technologie en een planning van de doorlooptijd en het budget.