HomeOver ons ❱ Bedrijfssoftware visie

Moderne bedrijfssoftware

In de moderne technologische wereld heb je als bedrijf veel mooie software tot je beschikking. Cloud en SaaS diensten die je per gebruiker betaalt, bieden toegang tot functionaliteit die tien jaar geleden alleen de "grote jongens" zich nog konden veroorloven.

Je gebruikt Exact voor ERP, Salesforce voor CRM en Office 365 voor je productiviteit. Je binnen- en buitendiensten delen projectgegevens via Excel. Voor alle processen heb je een tool gevonden en je kunt aan de slag.

Procesgerichte tools, taakgerichte brug

Maar hoewel alles prima met elkaar in verbinding staat, hebben jij en je team op een doorsnee maandagochtend overleg meestal een half dozijn ideeën om:

  • Sneller te werken.
  • Minder fouten te maken.
  • Meer inzicht te verkrijgen.
  • De klantervaring te verbeteren.

Dat is niet zo vreemd. Met standaardsoftware selecteer je procesgerichte tools, maar in de praktijk worden in elk bedrijf veel repeterende, taakgerichte werkzaamheden gedaan die niet in één proces -en tool- zijn onder te brengen. En vaak is zo'n taak wel gevoed vanuit het ene, en sturend voor het andere proces.

Het gaat er om dat je een unieke brug slaat die jullie software, mensen en processen optimaal laat samenwerken.

Verwelkom maatwerk en microservices

Je kunt:

  • Tijd besparen door de productieplanning ordergestuurd te maken.
  • Fouten uitsluiten door barcodes te controleren.
  • Inzicht krijgen door bestellingen in je CRM te integreren.
  • De klantervaring verbeteren door een selfservice webapp aan te bieden.

Met dit soort verbindende functionaliteit kunnen wij je goed helpen. We ontwikkelen een kleine of grote webapplicatie, of een microservice die volautomatisch zijn taken uitvoert.

Resultaat vóór functie

Wij zijn ervan overtuigd dat je alleen software moet laten maken als je er een meetbare resultaatdoelstelling aan kunt koppelen. In ons werk stellen we het resultaat dan ook centraal.

Voordat we praten over functie, praten we over het resultaat. Pas dan kunnen we samen vaststellen wat de beste manier is (vorm en functionaliteit) om dat te realiseren.

Lees meer over resultaatgedreven software ontwikkeling.