Sportvissers worden wel beschreven als de “ogen en oren langs de waterkant”. Begrijpelijk, want vissers zijn regelmatige watergebruikers. Ze gaan bij weer en wind.

Veel sportvissers zijn ook opmerkzaam. Ze zijn honkvast, hebben lokale kennis en merken veranderingen in hun omgeving snel op.

Ben je als sportvisser getuige van o.m. (dreigende) vissterfte, stroperij of ‘knakalen’? Dan kun je dat nu gemakkelijk melden bij de juiste organisatie.

De Vangsten app geeft sportvissers direct vanaf het water de meest vindbare en directe lijn om een omgevingsmelding te sturen aan onderzoekers, waterschappen en hengelsportfederaties.

De Watermelding feature is centraal zichtbaar en toont een index met actuele projecten, platforms en thema’s waarop je kunt melden. Zo vind je snel het relevante formulier of platform om met jouw waarneming bij te dragen.

Dit is een voorlopige uitwerking van het idee van Vangstenregistratie.nl dat eerder door de Unie van Waterschappen (Dutch Water Authorities) werd genomineerd voor de Waterinnovatieprijs.

Vangstenregistratie.nl wordt ontwikkeld door VAART software en is een platform waar sportvissers hun vangsten registreren en delen. Het werd bedacht door VAART-oprichter Jorrit Venema en was al in 2001 een ├ęcht sociaal netwerk, lang voordat de populaire sociale platforms hun intrede deden. Jorrit ontwikkelde Vangstenregistratie.nl tijdens zijn studie en studeerde af bij de OVB, met een onderzoek naar de mogelijke toepassing van hengelvangstdata voor waterbeheer en de KRW.

Vangstenregistratie.nl wil citizen science data gebruiken om kennis van Nederlandse wateren te verbeteren en werkt(e) hiervoor samen met Sportvisserij Nederland, hengelsportfederaties en -verenigingen, waterschappen en natuurorganisaties.

De feature werd gelanceerd naar aanleiding van de oproep van Stichting RAVON en Sportvisserij Nederland voor het knakalen onderzoek, en de oproep van verschillende hengelsportorganisaties zoals Sportvisserij Oost-Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland om (dreigende) vissterfte te melden i.v.m. de verwachte droogte.