Als Nederlands populairste (en originele) digitale sportvislogboek van Nederland draagt Vangstenregistratie.nl projectmatig bij aan onderzoek naar visstand, verspreiding en bescherming van vissoorten, door gegevens te leveren aan organisaties die zulke onderzoeken uitvoeren.

Vangstenregistratie.nl wordt ontwikkeld door VAART software en is een platform waar sportvissers hun vangsten registreren en delen. Het werd bedacht door VAART-oprichter Jorrit Venema en was al in 2001 een écht sociaal netwerk, lang voordat de populaire sociale platforms hun intrede deden. Jorrit ontwikkelde Vangstenregistratie.nl tijdens zijn studie en studeerde af bij de OVB, met een onderzoek naar de mogelijke toepassing van hengelvangstdata voor waterbeheer en de KRW.

Vangstenregistratie.nl wil citizen science data gebruiken om kennis van Nederlandse wateren te verbeteren en werkt(e) hiervoor samen met Sportvisserij Nederland, hengelsportfederaties en -verenigingen, waterschappen en natuurorganisaties.

Met een Visatlas krijgen waterschappen meer inzicht in de samenstelling van de visstand, verspreiding van vissoorten en de rol van de vissen in de ecologie van het water. Doel is gegevens over de verspreiding van alle vissoorten in het werkgebied van het waterschap te verzamelen en te publiceren.

Bij de uitvoering van ons werk aan het water en de aanleg van vispassages is het voor Wetterskip Fryslân van belang dat we weten waar we rekening mee moeten houden. Een vissenatlas is daarbij een mooi hulpmiddel.

– Roel de Jong, bestuurslid Wetterskip Fryslân