Leuk, de Vangsten app is vermeld in Het Waterschap, tijdschrift van en over de waterschappen en het waterbeheer in Nederland. Onderwerp is onze inzending voor de Waterinnovatieprijs; een app-feature waarmee sportvissers melding kunnen maken van bijvoorbeeld ongedierte, vervuiling, grote hoeveelheden dode vis en schade aan oever of kade.

Het Waterschap is een tijdschrift van en over de waterschappen en het waterbeheer in Nederland. Het blad richt zich primair op de waterschappen en hun politiek-bestuurlijke netwerk. Het tijdschrift brengt nieuws, reportages, interviews en opiniestukken, vooral over water, politiek en openbaar bestuur. Hierbij zijn er 2 invalshoeken: vanuit de waterschappen en vanuit de politiek, overheden, wetenschap en maatschappij.

Unie van Waterschappen (website)

Interessant is dat in het artikel niet wordt vermeld dat het een inzending voor de Waterinnovatieprijs betreft, oftewel: een idee. Deze feature bestaat helemaal (nog) niet! Welk waterschap gaat dit samen met ons veranderen?

Vangstenregistratie.nl wordt ontwikkeld door VAART software en is een platform waar sportvissers hun vangsten registreren en delen. Het werd bedacht door VAART-oprichter Jorrit Venema en was al in 2001 een écht sociaal netwerk, lang voordat de populaire sociale platforms hun intrede deden. Jorrit ontwikkelde Vangstenregistratie.nl tijdens zijn studie en studeerde af bij de OVB, met een onderzoek naar de mogelijke toepassing van hengelvangstdata voor waterbeheer en de KRW.

Vangstenregistratie.nl wil citizen science data gebruiken om kennis van Nederlandse wateren te verbeteren en werkt(e) hiervoor samen met Sportvisserij Nederland, hengelsportfederaties en -verenigingen, waterschappen en natuurorganisaties.