Buro Regen & Water is de bedenker van het Regenwaterplan, een vakkundig ontwerpproces op maat voor perceeleigenaren, dat regenwater transformeert van overlast naar grondstof:

“Het (her)ontwerpen van parken, straten, pleinen en tuinen vergt vaak een grote investering die jaren mee moet kunnen. Om een perceel echt toekomstbestendig te maken, is een plan voor de opvang van regenwater net zo belangrijk als een verlichtings-, beplantings-, of bestratingsplan.

Het Regenwaterplan zorgt ervoor dat gevallen neerslag een omgeving juist aantrekkelijker maakt, in plaats van voor waterschade te zorgen.”

www.buroregenenwater.nl

Raingo

Buro Regen & Water begon hiervoor met partners een nieuwe startup: Raingo. Voor dit nieuwe bedrijf wordt een nieuwe werkwijze uitgedacht, waarbij, gezien de beoogde schaalgrootte, automatisering een belangrijke succesfactor zal zijn.

Het resultaat van elk Regenwaterplan is weliswaar uniek, maar de te nemen stappen worden door Raingo uitvoerig gestandaardiseerd en vastgelegd. Verschillende senior en junior ingenieurs werken gestructureerd samen aan één project en ook de communicatie naar de opdrachtgever heeft een vaste vorm.

VAART software hielp Raingo in kaart te brengen hoe alle stappen in het proces er grofweg gaan uitzien en, voor automatisering belangrijker, hoe ze onderling zullen samenhangen. Het resultaat was een concreet architectuurontwerp en een technisch/strategisch advies voor de beste oplossingsrichting.

Met een aantal workshops werd vanuit een MVP-benadering een helder ontwerp uitgewerkt, samen met een concreet plan om dit doelgericht, snel en kostenefficiënt te (laten) ontwikkelen.