HomeOntwikkeling ❱ Software ontwerpen: less is more

Software ontwerpen: less is more

Software die u vooraf niet volledig uitdenkt, is uiteindelijk vaak succesvoller én goedkoper. Hoe komt dat, en hoe overwint u die drang om alles te willen uitdenken?

software ontwerp

Al ontzettend veel software ontwikkeling projecten zijn mislukt doordat opdrachtgever en opdrachtnemer zich samen committeerden aan een vuistdik ontwerp - en aan de belofte dat het daarin beschreven systeem na een maandenlange bouwfase zou worden opgeleverd.

Deze werkwijze is beroemd geworden dankzij de grote ICT-bedrijven en overheidsprojecten. Maar ook op kleinere schaal is het verleidelijk u te laten meevoeren door je eigen enthousiasme en een leverancier die een vuistdik glimmend ontwerp schrijft.

Maar wat blijkt: in de praktijk werkt het averechts om een systeem van tevoren helemaal uit te denken en op papier te zetten.

Hoe omvangrijker het ontwerp is, des te langer het duurt totdat u of uw gebruikers iets in handen hebben.

En dat blijkt heel belangrijk voor de kwaliteit van uw software en de te verwachten kosten. Er zijn twee simpele regels voor het ontwerpen van software, die dit veroorzaken:

  • Het is onmogelijk om een systeem perfect te ontwerpen.
    Bij elk systeem constateren de gebruikers functionele fouten, ontbrekende functies of een werkelijkheid die afwijkt van papier.
  • Hoe langer de bouwfase duurt, des te meer zal de opgeleverde software achterlopen op de werkelijkheid. Dit levert "re-work" dat voorkomen had kunnen worden.

Is het ontwerp daardoor minder belangrijk? Zeker niet: een ontwerp is onmisbaar voor succes. De juiste vorm en doelstelling van het ontwerp, daar gaat het om.

Natuurlijk heeft u een goede roadmap nodig van het totale beoogde systeem; de "stip op de horizon". Maar alles vooraf uittekenen, dát is heel wat anders - en precies wat u moet proberen te voorkomen.

Het ontwerp moet spreken over doelstellingen, voor het bedrijf en de gebruikers. De details moeten voortschrijdend worden ingevuld.

Hoe dan wel?

Ondervindt u toch nog moeite om het ontwerp klein en 'voortschrijdend' te houden? De volgende praktische richtlijnen helpen daarbij:

  • Maak in het ontwerp gebruikersdoelstellingen leidend voor elke feature (gebruik de User Story vorm).
  • Neem voor elke versie/feature een korte bouwfase af (1-3 weken) en maak die heilig.
  • Ontwerp niets dat niet meteen gebouwd gaat worden.
  • Bouw niets dat niet meteen gereleased gaat worden.

De korte bouwperiode, van 1 tot 3 weken, geldt ook voor de éérste versie.

Het ligt voor de hand dat dan gestart wordt met een applicatie met hoogstens basale, primaire functionaliteit.

Maar dat is prima, uitstekend zelfs! U wordt namelijk gedwongen om te bepalen wat de belangrijkste doelen van de software zijn. De eerste versie is functioneel genoeg om in uw organisatie te integreren en levert onmisbare feedback en kennis voor de volgende versies. Na elke release bepaalt u wat de belangrijkste volgende verbetering moet zijn.

Gefeliciteerd: u heeft nu een software systeem in het leven geroepen dat flexibel kan meebewegen met de werkelijkheid van uw business en de feedback van gebruikers. Bovendien heeft u het risico om werk opnieuw te moeten doen of functies helemaal weg te gooien, enorm verkleind.

Auteur(s): Jorrit Venema

Plan nu een strategiegesprek 

of download de handleiding "Een succesvol software project"

VAART software Kanaalweg 18G 3526KL Utrecht KvK 30187211

Home 

Contact 

Privacyverklaring