HomeSoftware ontwikkeling ❱ Vijf sleutelfactoren voor succesvolle software ontwikkeling (deel 5): Ken je applicatie

Vijf sleutelfactoren voor succesvolle software ontwikkeling (deel 5): Ken je applicatie

Dit is deel 5 in de reeks Vijf sleutelfactoren voor succesvolle software ontwikkeling.

5. Ken je applicatie

Logging is het schoolvoorbeeld van de verborgen specificatie in maatwerk software. Logging wordt meestal gezien als de sluitpost van de begroting en wordt dan op het laatste moment nog even ingebouwd.

En dat is niet alleen zonde, het is zo fout als het maar kan. Logging moet een feature zijn van je applicatie en ook als zodanig worden gebouwd en getest.

De werking en status van software worden niet alleen bepaald door de uitgevoerde data of feedback van gebruikers. Goede software registreert relevante statusinformatie op een centrale plek en maakt deze realtime inzichtelijk.

Niet dat jij daar nu de hele dag naar gaat zitten kijken... dat hoeft niet. Maar elke applicatie heeft een functioneel beheerder nodig. Meestal is hier een afdeling verantwoordelijk voor, een systeembeheer partner, hosting partner of de leverancier.

"Functioneel beheer" moet op elk moment in een oogopslag de actuele status en recente prestaties van de applicatie kunnen inzien, en rapporten kunnen opvragen van tenminste 30 dagen terug. De logs moeten het volgende inzichtelijk maken:

  • actuele status van afzonderlijke componenten (opslag, database, apparaten), inclusief 24-uurs historie
  • responsetijden van belangrijke operaties, pagina's of schermen in de afgelopen 24 uur
  • fouten/storingen die mogelijk een gebruikershandeling onderbroken hebben in de afgelopen 7 dagen

Als je in het applicatie-ontwerp voldoende aandacht besteedt aan logging en aan een manier om logs inzichtelijk te maken, dan zal dit al snel vruchten afwerpen.

Zeker in de fase na de eerste oplevering kunnen met behulp van goede logs de eerste bugs en performance vraagstukken snel worden opgelost – zaken die zonder logging heel veel tijd kosten of zelfs onmogelijk zijn.

Software logging

Dus zorg dat Logging niet de sluitpost wordt voor jouw software.

Met goede logging kom je sneller tot de oorzaak van problemen én tot een oplossing.

Bovendien verschaft realtime logging u een objectieve indruk van de kwaliteit, performance en stabiliteit van de applicatie.

Als je vanaf de start een goede logging implementeert, dan ontdek je eventuele knelpunten vroeg en worden de technische effecten van nieuwe features en wijzigingen direct meetbaar.

Over deze reeks

We beschrijven de vijf sleutelfactoren voor succesvolle software ontwikkeling in een reeks artikelen, één sleutelfactor per artikel.

Je kunt ook onze gratis whitepaper downloaden waarin alle 5 de sleutelfactoren behandeld worden.

Gerelateerde berichten