HomeSoftware ontwikkeling ❱ Vijf sleutelfactoren voor succesvolle software ontwikkeling (deel 1): Voorkom gevaarlijke afhankelijkheid

Vijf sleutelfactoren voor succesvolle software ontwikkeling (deel 1): Voorkom gevaarlijke afhankelijkheid

Dit is deel 1 in de reeks Vijf sleutelfactoren voor succesvolle software ontwikkeling.

1: Voorkom gevaarlijke afhankelijkheid

Goede maatwerk software integreert in je bedrijfsprocessen en zorgt voor verbinding. Als smeerolie, of een rader.

Maar naarmate jouw organisatie meer berust op de software, groeit ook de afhankelijkheid van de leverancier.

Een zekere afhankelijkheid van een leverancier bestaat natuurlijk altijd, maar deze moet niet onnodig gevaarlijk zijn.

De afhankelijkheid mag niet zo groot worden dat deze een gelijkwaardige samenwerking in de weg staat.

Als je leverancier eigenaar blijft van de intellectuele eigendomsrechten van de ontwikkelde software, en geen rechten en broncodes van het gemaakte werk afstaat, dan is er zeker sprake van een gevaarlijke afhankelijkheid.

Omdat dit de deur opent naar allerlei onderhandelingen en de leverancier daarbij een te sterke positie heeft.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld als jouw onderneming groeit, en de applicatie zelf in beheer wil nemen?

En waar sta je wanneer de leverancier de tarieven verhoogt? Plotseling lange wachttijden gaat hanteren?

Of -de angst van veel ondernemers die “hun idee” laten bouwen- een vergelijkbaar product verkoopt aan de concurrent?

Zorg voor juridisch correcte overdracht!

Voorkom dit en zorg ervoor dat de rechten van intellectuele eigendom aan jouw bedrijf worden overgedragen.

Let op: vermelding van één zinnetje in een offerte is vaak niet genoeg. Juridisch gezien moet er sprake zijn van een "akte van overdracht".

Vanuit praktisch oogpunt is dit ook aan te bevelen, want in zo'n akte beschrijf je niet alleen uitvoerig wát er wordt overgedragen, maar ook onder welke voorwaarden.

Zo is er van alles af te spreken, bijvoorbeeld over de manier waarop broncodes worden overgedragen, welke kosten de leverancier hiervoor in rekening mag brengen, naamsvermelding en het gebruik van open source componenten.

Het is gebruikelijk dat de leverancier via deze akte een "retourlicentie" ontvangt, waarin hij –onder strikte beperkingen- generieke delen van de door hem gemaakte broncode mag hergebruiken.

Maar ook als je dit niet wilt dan is de akte van overdracht de vorm om dit expliciet overeen te komen.

Belangrijk om te weten is dat standaard, onder de Nederlandse Auteurswet, de “maker van een werk” het recht van intellectuele eigendom van dat werk behoudt.

Zonder expliciete akte heb je nergens recht op. Dat maakt dit bij uitstek een verborgen specificatie.

Over deze reeks

We beschrijven de vijf sleutelfactoren voor succesvolle software ontwikkeling in een reeks artikelen, één sleutelfactor per artikel.

Je kunt ook onze gratis whitepaper downloaden waarin alle 5 de sleutelfactoren behandeld worden.

Gerelateerde berichten