HomeSoftware ontwikkeling ❱ Kwaliteit en de prijs van maatwerk software

Kwaliteit en de prijs van maatwerk software

De kwaliteit van maatwerk software is moeilijk toetsbaar en vaak ook nog subjectief.

Daarom is het verstandig om vooraf afspraken te maken over de kwaliteit van je software: met name hoe deze wordt gemeten en hoe je met afwijkingen omgaat.

Omdat software een technisch product is, verdienen zowel externe (zichtbare) als interne (technische) kwaliteitsfactoren je aandacht.

Externe kwaliteitsfactoren

Dit zijn kwaliteitsfactoren die voor de gebruikers zichtbaar zijn:

 • Hoe gebruiksvriendelijk is de software?
  • Wordt dit gemeten of getest?
 • Hoe snel is de software voor de gebruikers?
  • Wordt dit gemeten en getest?
  • Wat als de afgesproken snelheid niet gehaald wordt?
 • Hoe stabiel is de software voor gebruikers?
  • Kan elke gebruiker de taken ononderbroken uitvoeren?
  • Zijn er geen crashes/fouten?
  • Worden crashes/fouten gelogd en wie onderneemt daar actie op?

Interne kwaliteitsfactoren

Dit zijn kwaliteitsfactoren van de software zelf: de gekozen technieken en architectuur, en de gevolgen die dit heeft voor de integriteit, stabiliteit en (de prijs van) aanpassingen.

 • Hoe zit het met de wendbaarheid?
  • Kan de software voldoende snel en kostenefficiënt worden aangepast aan de veranderende werkelijkheid van jouw processen?
 • Hoe schaalbaar is de software?
  • Kan de software over meerdere, grotere of gespreide systemen worden uitgevoerd als de huidige performance niet meer voldoet?
 • Hoe portable is de software?
  • Kan de software gemakkelijk worden overgezet als jouw bedrijf gaat verhuizen, van hostingpartij wisselt of servers vervangt?
 • Gebruikt de software goede logging en zijn er middelen en instrumenten beschikbaar waarmee hierop kan worden gehandeld?

Meer over software kwaliteit

Lees ook ons thema Kwaliteitsfactoren, over de succesfactoren voor goede maatwerk software.

Gerelateerde berichten