Home ❱ Diensten

Er zijn meer dan voldoende maatwerk software ontwikkelaars te vinden. Zoveel zelfs, dat het moeilijk kiezen lijkt. Wat voor vragen moet u ze stellen? Is het uurtarief echt zo belangrijk? "Zullen we dan maar drie leveranciers uitnodigen en hun visie vragen"?

Maar leveranciers zijn dikwijls gespecialiseerd in één oplossing of techniek en adviseren dus nooit echt onafhankelijk. Wat u nodig heeft is een praktische, strategische visie en oplossingsrichting, los van de technologie en uitvoering. Hiervoor zult u eerst terug moeten naar het begin:

"Wat willen we bereiken?"

VAART software helpt u deze en andere vragen te beantwoorden, met onafhankelijk technisch en strategisch advies. Onder meer door:

  • Het verhelderen van de doelstelling.
  • Het analyseren van risico's.
  • Het schetsen van een oplossingsvorm.
  • Het bouwen van een prototype.
  • Het vergelijken van aanbiedingen.
  • Het beoordelen van ontwerpen.
  • Het (voor-)selecteren van leveranciers.
  • Technisch advies voor en tijdens het project.

Plan nu een strategiegesprek 

of download de handleiding "Een succesvol software project"

VAART software Kanaalweg 18G 3526KL Utrecht KvK 30187211

Home 

Contact 

Privacyverklaring